2013. Rewriting verses...


THE ABILITY TO LOOK AT WHAT HAS BEEN HIDDEN

Hard to put into words. Awakening a sense of truth and freedom that may not be possible to remove. Stimulate a look, a step forward that allows you to see a shadow, a relief, a mark, a trace... Something in darkness, hidden, just drawn. What once seemed impenetrable, instantly begins to appreciate, stammering, whispering, born attraction to the mystery.  Always willing to reveal and surprise, only required an attentive, welcoming, which makes possible what seemed impossible, that reveals what was veiled. An insinuation, a desire to communicate.

L'HABILITAT DE MIRAR A ALLÒ QUE ESTÀ OCULT

Difícil de d'expressar en paraules. Despertar un sentit de veritat i llibertat que tal vegada resulte complicat de treure. Estimular una mirada, avançar un pas que et permet apreciar una ombra, un relleu, una marca, una emprempta. Alguna cosa en l'obscuritat, ocult, lleugerament dibuixat. Allò que una vegada semblava impenetrable, de repent comença a vislumbrar-se, com un murmuri, neix una lleu atracció misteriosa. Sempre atent a revel·lar una sorpresa, solament requereix un intent, allò que fa possible l'impossible, que revel·la allò que estava velat. Una insinuació, una desig de comunicar.


Aquatint on found old book paper